Op grond van de gedane inventarisatie, prioriteitenstelling en risicoanalyse kan een concept draaiboek worden gegenereerd. Dit concept wordt met de klant besproken en vervolgens al dan niet na aanpassing zal het definitieve draaiboek hieruit voortvloeien.

In het draaiboek wordt per te verhuizen ruimte aangegeven welke objecten in welke aantallen op welk tijdstip waarnaar vervoerd moeten worden. In deze planning wordt met allerhande factoren zoals de- en hermonteren, koffiepauzes, etc. rekening gehouden. Op deze wijze kan tijdig worden gecorrigeerd wanneer een verhuizing sneller of langzamer verloopt dan gepland.

Er kunnen verschillende soorten draaiboeken worden gegenereerd. Niet alleen voor de te verhuizen goederen, maar ook ten behoeve van de IT services en facilitaire diensten kunnen specifieke draaiboeken worden opgesteld.