De daadwerkelijke uitvoering van de verhuizing bestaat uit een aantal stadia. Allereerst worden de verhuismaterialen aangeleverd bij de klant. Hiermee kan door de klant een aanvang worden gemaakt met het etiketteren van de te verhuizen objecten en het inpakken van losse materialen. Uiteraard kan dit laatste ook door ons overgenomen worden.

Vervolgens worden de dag voorafgaand aan de verhuizing of de dag van de verhuizing de overige verhuismaterialen aangeleverd en opgebouwd om de goederen zo snel en efficiƫnt mogelijk te kunnen verhuizen.

Nadat de verhuizing is opgestart, wordt aan de hand van het opgestelde draaiboek permanent in de gaten gehouden op de verhuizing op schema verloopt. Vanzelfsprekend is achterlopen ten opzichte van de planning niet goed, maar ook sneller verhuizen dan gepland kan voor problemen zorgen. Tot slot wordt uiteraard tijdens het proces nauw contact gehouden met u als klant, waardoor eventuele tussentijdse wensen nog kunnen worden ingepast. De volgende fase in het traject is de nazorg.