Na afloop van de verhuizing wordt de gang van zaken met de klant geĆ«valueerd om vast te stellen of de vooraf gestelde doelen binnen de gewenste termijn zijn gerealiseerd. Tevens wordt eventueel meer- of minderwerk besproken. Vanzelfsprekend zijn wij op dit moment ook zeer geĆÆnteresseerd om uw beoordeling van de door ons verleende diensten te vernemen.