Een verhuizing begint met het inventariseren van alle te verhuizen objecten. Team Relocations onderscheidt zich van andere organisaties door het in eigen beheer ontwikkelde digitale inventarisatiesysteem, dat een zeer gedetailleerde inventarisatie van de te verhuizen goederen en uit te voeren werkzaamheden mogelijk maakt . Hieronder ziet u een voorbeeld van het scherm van de tabletpc, waarmee de inventarisatie wordt uitgevoerd.

Met name bij zeer complexe verhuizingen, van bijvoorbeeld ziekenhuizen of kantorencomplexen, waarbij sprake is van meerdere locaties, is dit een onmisbaar hulpmiddel om tot een juiste bepaling van het te verhuizen volume en de daarvoor benodigde tijdsperiode en inzet te komen.

Aan de hand van de bij u aanwezige inventaris worden tailor-made object gedefinieerd, waarbij per object (doos, hoge kast, bureaustoel, PC, printer, etc) vooraf een standaard volume wordt bepaald. Wanneer dit eenmaal is gebeurd wordt vastgesteld naar welke ruimtes de geinventariseerde goederen dienen te worden verhuisd. Vervolgens worden eventuele prioriteiten van de te verhuizen goederen vastgelegd.